W czerwcu najpiękniej ogród zakwita Bratysławy

By Katarzyna Pia on 20 lipca 2014

Ogrody są tęsknotą współczesnego mieszkańca miasta, a nauka współdzielenia przestrzeni zadaniem domowym, z którym nadal boryka się postkomunistyczne społeczeństwo. Sandra i Michał z Vnútrobloka chcą mieszkańcom Bratysławy przywrócić raj utracony i uzmysłowić im, że nie są biernymi lokatorami miasta, a seriale to jedynie cienie prawdziwego życia na ścianach ich jaskiń

Wszyscy byliśmy na pokładzie boeinga 777

By cafebabel pl Anna Chashchyna on 19 lipca 2014

Rubikon został przekroczony. Powrotu do poprawnych stosunków z Rosją nie ma i nie mówię tu tylko o Ukrainie. Świat powinien wreszcie się obudzić i zrozumieć, że konflikt nie toczy się nie na linii Rosja-Ukraina, lecz na linii Putin-reszta świata. Nadszedł czas, by uświadomić sobie, że Ukraina nie zmaga się z samozwańczymi republikami, lecz jest ofiarą bezpośredniej inwazji rosyjskiej.

Witaj w Pentagonie - mitycznej ćpalni Bratysławy

By Katarzyna Pia on 11 lipca 2014

Piękno każdego miasta polega na tym, że prócz turystycznych arterii znajdziesz w nim „miejsca, gdzie jest lepiej chodzić z nożem”, wymazywane z przewodników i pocztówek. Vrakuński Pentagon, mityczne gniazdo dilerów i narkomanów, przez wiele lat był szpecącą blizną na policzku Bratysławy. Pojechałam sprawdzić jak dziś wygląda zniesławiony narkotykowy supermarket stolicy Słowacji

Casablanka: kultura kwitnie w rzeźni

By Lise Ouangari on 26 czerwca 2014

W Casablance niegdysiejsze rzeź­nie stały się mekką ar­ty­stów, któ­rzy po­sta­no­wi­li uczy­nić z nich twór­czą prze­strzeń dla każ­de­go ro­dza­ju sztu­ki i gu­stów. Re­ali­za­cja pro­jek­tu zna­la­zła się jednak pod zna­kiem za­py­ta­nia z po­wo­du braku fi­nan­so­wa­nia ze stro­ny mia­sta. Re­por­taż z targanej problemami ma­ro­kań­skiej fa­bry­ki ar­ty­stów.