Wszyscy byliśmy na pokładzie boeinga 777

Autor(ka): cafebabel pl Anna Chashchyna dn. 19 lipca 2014

Rubikon został przekroczony. Powrotu do poprawnych stosunków z Rosją nie ma i nie mówię tu tylko o Ukrainie. Świat powinien wreszcie się obudzić i zrozumieć, że konflikt nie toczy się nie na linii Rosja-Ukraina, lecz na linii Putin-reszta świata. Nadszedł czas, by uświadomić sobie, że Ukraina nie zmaga się z samozwańczymi republikami, lecz jest ofiarą bezpośredniej inwazji rosyjskiej.

Witaj w Pentagonie - mitycznej ćpalni Bratysławy

Autor(ka): Katarzyna Pia dn. 11 lipca 2014

Piękno każdego miasta polega na tym, że prócz turystycznych arterii znajdziesz w nim „miejsca, gdzie jest lepiej chodzić z nożem”, wymazywane z przewodników i pocztówek. Vrakuński Pentagon, mityczne gniazdo dilerów i narkomanów, przez wiele lat był szpecącą blizną na policzku Bratysławy. Pojechałam sprawdzić jak dziś wygląda zniesławiony narkotykowy supermarket stolicy Słowacji

Playlista na piknik

Autor(ka): Kait Bolongaro dn. 10 lipca 2014

Piknik bez dobrej muzyki jest jak lądowanie na ziemi obcej bez oklasków ze strony pasażerów - dziwnie niekompletny. Z tego też powodu przygotowaliśmy dla Was kompilację najlepszych kawałków do posłuchania na trawie w promieniach letniego słońca. 

Casablanka: kultura kwitnie w rzeźni

Autor(ka): Lise Ouangari dn. 26 czerwca 2014

W Casablance niegdysiejsze rzeź­nie stały się mekką ar­ty­stów, któ­rzy po­sta­no­wi­li uczy­nić z nich twór­czą prze­strzeń dla każ­de­go ro­dza­ju sztu­ki i gu­stów. Re­ali­za­cja pro­jek­tu zna­la­zła się jednak pod zna­kiem za­py­ta­nia z po­wo­du braku fi­nan­so­wa­nia ze stro­ny mia­sta. Re­por­taż z targanej problemami ma­ro­kań­skiej fa­bry­ki ar­ty­stów.