„Lśnienie” sierpniowego Paryża

By Katarzyna Pia on 8 sierpnia 2014

W sierpniu w hotelu Paryż gasną wszystkie światła. Zaludniony Paryż w sierpniu to fotomontaż.

Marinaleda: utopia bez kryzysu?

By Valentina Calà on 5 sierpnia 2014

Jest w Hiszpanii miejscowość licząca 2 600 mieszkańców, w której praktykuje się pierwotne zasady socjalizmu. Miejscowość ta nazywa się Marinaleda i bezrobocie to zjawisko, o którym tam nie słyszano.

Chcę grać w waszej drużynie

By Juan Antonio Caballero on 4 sierpnia 2014

Gdyby Unia Eu­ro­pej­ska była szkolnym boiskiem, które pamiętamy z dzie­cię­cych lat, z którą ekipą trzy­ma­ła­by Hisz­pa­nia? Wybór nie jest pro­sty: Mer­kel czy Renzi? Niem­cy czy Wło­chy? Cięcia czy cią­głe in­we­sty­cje? I w końcu: lo­jal­ność wobec cen­tro­pra­wi­co­wej ro­dzi­ny czy speł­nia­nie wy­ma­gań cen­tro­le­wi­cow­ców?

Bratysławski Albrecht House: jeszcze sztuka nie zginęła

By Isabel Val on 1 sierpnia 2014

Bratysławscy artyści i pasjonaci muzyki jednoczą swoje siły, czas i pieniądze, by odrestaurować popadający w ruinę dom muzyków Alberta i Jana Albrechtów. W ten sposób chcą tchnąć życie w nową przestrzeń poświęconą muzyce, która może stać się nową wizytówką miasta. I bardziej niż biznesu jest to potrzeba serca.