Czarna lista pestycydów

Artykuł opublikowany 13 stycznia 2009
Artykuł opublikowany 13 stycznia 2009
Parlament Europejski zajmie stanowisko w tej palącej kwestii na najbliższej sesji plenarnej. Najnowsze wiadomości z Brukseli.

8 substancji wchodzących w skład herbicydów (środków chwastobójczych), 11 substancji używanych do produkcji fungicydów (środków grzybobójczych) i 3 substancje używane do produkcji insektycydów (środków owadobójczych)… Wszystkie znalazły się na czarnej liście przyjętej w grudniu 2008 roku przez Radę. Parlament Europejski musi teraz wypowiedzieć się w sprawie planowanego rozporządzenia, które ma zakazać najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia substancji fitofarmaceutycznych. Zrównoważone użycie pestycydów jest również przewidziane w tym rozporządzeniu. „Zrobiliśmy wielki krok naprzód w dziedzinie ochrony zdrowia konsumentów i ochrony środowiska” - stwierdziła eurodeputowana Zielonych Hiltrud Breyer po zakończonych negocjacjach.