Dośrodkowanie z lewej: manifest socjaldemokratów

Artykuł opublikowany 16 marca 2009
Artykuł opublikowany 16 marca 2009
Poul Nyrup Rasmussen, przewodniczący Partii Europejskich Socjalistów i były premier Danii twierdzi, że czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego będą jak nigdy dotąd kwestią wyboru politycznego. Spójrzmy na te wybory z punktu widzenia lewicy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego to wybór polityczny – między Europą postępową, w której obywatele i państwa członkowskie współpracują ze sobą, by ożywić społeczną gospodarkę rynkową a Europą konserwatywną, w której przyszłość nas wszystkich znajduje się w rękach rynku. Czym innym jest bowiem kształtowanie wspólnej przyszłości, czym innym zaś uzależnienie losu państw i obywateli od rynku. Na tym właśnie polega różnica.

Globalny kryzys ekonomiczny znacznie nadwyrężył budżety wielu państw, osłabił stabilność społeczną i spójność Unii Europejskiej. Nigdy wcześniej wspólnota nie stała w obliczu tak wielu wyzwań. Nadszedł czas zmian, ale nie mają to być zmiany w nie wiadomo jakim kierunku. Partia Europejskich Socjalistów (PES) postuluje przywrócenie kluczowych wartości europejskiego modelu społecznego. W ostatnich latach dominacji konserwatystów na szczeblu ogólnoeuropejskim oraz krajowym Unia boleśnie odczuła brak takich wartości jak współpraca, solidarność i równość. Nie dziwni zatem hasło wyborcze PES: „Najpierw człowiek. Nowy kierunek dla Europy”.

Manifest PES: zasady, nie ideologia

Pomimo tego, co twierdzi prawica, europejski model społeczny funkcjonował pomyślnie przez cały XX wiek. Jest to fakt, którego nie da się zakwestionować i z którego słusznie możemy być dumni. Teraz, na progu XXI wieku, tworzymy nową Europę – Europę powiększoną, Europę kształtowaną przez nowe technologie i nową wiedzę, Europę, w której żyje się zdrowo i długo. Jednak w tej samej Europie miliony ludzi nie mają pracy, żyją na marginesie społeczeństwa, w biedzie i niepewności o następny dzień. Wciąż mamy wiele do zrobienia. I chociaż my, socjaldemokraci, napotykamy zupełnie inne uwarunkowania socjoekonomiczne niż te, z którymi musiały zmierzyć się pokolenia naszych poprzedników, to jesteśmy wierni tym samym fundamentalnym wartościom.

Dowodem ich trwałości niech będzie manifest PES, który mam zaszczyt przedstawić. W roku 2008 we współpracy z grupą trzydziestu trzech partii pracy, socjalistycznych i socjaldemokratycznych, opracowaliśmy plan konkretnych działań, który zaprezentujemy europejskim wyborcom. Chcieliśmy poznać potrzeby i opinie obywateli, dlatego organizowaliśmy szeroko zakrojone publiczne konsultacje, angażujące działaczy na najniższym szczeblu, związki zawodowe, organizacje pozarządowe i fundacje z całej Europy. Strona internetowa naszego manifestu była odwiedzana 300 tysięcy razy, a komentowana - 600 razy. Rezultat? Nasza wizja, która udowadnia, że uprawiamy politykę w sposób zupełnie odmienny niż robią to liberałowie i konserwatyści. To wizja nowej, postępowej Europy, w której trwałe ideały można wcielić w życie, nawet w zmieniającej się w ogromnym tempie rzeczywistości współczesnego świata. Konserwatywna Europejska Partia Ludowa nazywa to 'ideologią' i 'marzeniem'. Dla nas to są po prostu zasady.

(zdj.: PES)Chcemy wywołać ożywioną dyskusję wśród obywateli Unii, dlatego też informujemy o naszym manifeście wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Organizujemy europejskie dni aktywności, w czasie których przedstawiciele partii członkowskich PES rozmawiają na dany temat tego samego dnia, w różnych państwach Unii. Pierwsze dni aktywności miały miejsce 7 i 8 marca, a tematem debaty była obrona równości płci. Od Lizbony po Tallin, od Aten po Dundee, partie PES organizują mityngi, dyskusje i różnego rodzaju akcje. Ponadto, na specjalnej stronie internetowej poświęconej wyborom można już czytać bloga, oglądać zdjęcia i nagrania video oraz prowadzić własnego minibloga, a niedługo udostępnimy interaktywny kanał online z pełnometrażowymi programami o naszej kampanii.

71

Manifest składa się z 71 konkretnych propozycji zmian w systemie współpracy międzypaństwowej w Europie. Nasz program wyraźnie odrzuca tezę, która głosi, że europejski model społeczny zdezaktualizował się pod wpływem globalizacji. Pragniemy zachować miejsca pracy i standard życia pomimo recesji gospodarczej. Zmierzymy się z problemem zmian klimatycznych. Stanowczo opowiadamy się za sprawiedliwością społeczną, bezpieczeństwem i uczciwością w relacjach międzynarodowych. Zmiany te są niezbędne do zapewnienia dobrobytu obywatelom Unii i całemu społeczeństwu. Przeprowadzenie reform jest konieczne, jeśli chcemy ulżyć ludziom, którzy w każdym zakątku Europy starają się związać koniec z końcem, zmagając się ze skutkami kryzysu ekonomicznego. Wyższe ceny, wzrost bezrobocia (obecnie prawie 17 milionów Europejczyków jest bez pracy, a kolejne kilka milionów w każdej chwili może ją stracić) – to tylko niektóre ze skutków recesji. Nie można też zapominać o tym, że wielu ludziom grozi utrata dachu nad głową, a 78 milionów mieszkańców Europy – w tym wiele dzieci – żyje w biedzie lub na granicy ubóstwa.

(zdj.: PES)

Obecnie tak jak zawsze powinniśmy z otwartością przyjąć nowe wyzwania, nowe możliwości i nowe uwarunkowania społeczne. My, socjaldemokraci, mamy świadomość, że musimy dokonać ważnych wyborów, aby stanąć na wysokości zadania. Gdy następują zmiany, gdy znajdujemy się na rozwidleniu dróg, wtedy właśnie musimy pamiętać co nami kieruje, musimy opierać się na wartościach. To dlatego w obliczu kryzysu gospodarczego konserwatyści odpowiadają tak niepewnie, powołując się na nieuregulowane zasady rządzące rynkiem. Ich ideologia to mieszanka oportunizmu i doktrynizmu.

Partie tworzące PES sprawiły, że postęp stał się rzeczywistością wszędzie tam, gdzie są one u władzy – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i państwowym. Dzisiaj, gdy wyborcy zapytają nas, co może zrobić demokratyczna rodzina by poprawić swoją sytuację, odwołamy się do naszego manifestu, by uzmysłowić wszystkim w jaki sposób silny postępowy ruch w europejskim Parlamencie może zmienić kierunek, w którym podąża Europa. To my stanowimy siłę zmian. Zmian w kierunku zgodnym z wyznawanymi przez nas wartościami.