Eurobarometr: Mieszane uczucia

Artykuł opublikowany 9 maja 2008
Artykuł opublikowany 9 maja 2008

Z przykrością stwierdzam, że ten artykuł nie został jeszcze poddany edycji i nie jest jeszcze opublikowany w żadnej grupie.

Od prawie 35 lat pracowici badacze jeżdżą po całej Europie, aby wychwycić nastrój jej obywateli. Europejskie zniechęcenie czy euforia? Barometr nastroju w liczbach.

Wśród 27 państw członkowskich UE i trzech kandydatów, czyli Chorwacji, Mecodonii i Turcji, większość (58%) popiera członkostwo ich państw w Unii Europejskiej lub przyszłe przystąpienie. Wiodący entuzjasta - z 82% - to małe państwo Luksemburg, a zaraz po nim widnieje - kto by pomyślał - Holandia (79%), która po nieudanym referendum w sprawie konstytucji UE 2005 pokazała swoją eurosceptyczną stronę. Trzecie miejsce zajmują Belgia wraz z Irlandią jako także małe państwa (74%). Zjednoczone Królestwo, Austria oraz Finlandia przysporzyły Europie nauczkę. Między 70% a 80% ludności jest stanowczo przeciwna bycia częścią Wspólnoty Europejskiej.

Podobny obraz przedstawiają odpowiedzi na pytanie, czy UE przynosi kraju korzyści. Także w tym wypadku 58% ludności UE podaje pozytywne odpowiedzi. W sprawie referendum traktatu reformującego z czerwca jest pozytywne to, że Irlandia z 87% wieży w UE i myśli, że czerpie korzyści ze Wspólnoty. Drugie i trzecie miejsce zajmują Polska (83%) oraz Litwa (81%) jako nowe państwa członkowskie. Znów Zjednoczone Królestwo płata figle i znajduje się na niższych stopniach listy, gdyż jedynie 37% Brytyjczyków uważa, że członkostwo w UE daje im kraju korzyści. Na szarym końcu widnieją Cypr (także 37%) oraz Węgry (42%).