Mapa tygodnia: eurosceptyczne pokolenie?

Artykuł opublikowany 29 czerwca 2016
Artykuł opublikowany 29 czerwca 2016

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Pew Research Center młodzi Europejczycy są pozytywnie nastawieni do Unii Europejskiej. Niestety w przeciwieństwie do swoich dziadków nie są zbyt liczni przy urnach o głosowania.

W referendum z 23 czerwca Wielka Brytania zdecydowała się na opuszczenie Unii Europejskiej. Decyzja ta będzie miała tragiczne konsekwencje szczególnie dla brytyjskiej młodzieży. Taka prognoza padła z ust brytyjskiej minister edukacji Nicky Morgan już w marcu - apelowała ona do wszystkich uprawnionych do głosowania, żeby 23 czerwca 2016 wybrali „internacjonalizację zamiast izolacji”. Ponadto ostrzegała, że jeśli brytyjscy rodzice i dziadkowie zagłosują za wyjściem z UE, postawią przyszłość „swoich dzieci i wnuków” pod znakiem zapytania. Nawet David Beckham nawoływał: „Dla dobra naszych dzieci i ich dzieci powinniśmy stawiać czoło problemom tego świata razem a nie osobno”. 

Młodzi ludzie między 18 a 34 rokiem życia są nastawieni wobec Unii Europejskiej na ogół bardziej pozytywnie niż starsi powyżej 50 roku życia. Wskazują na to również najnowsze badania „Euroskepticism beyond Brexit" przeprowadzone na początku tego roku przez amerykański instytut badania opinii publicznej Pew Research Center. W ramach badania przeprowadzono telefoniczną ankietę wśród 1000 osób z 10 krajów UE, zadając pytania dotyczące eurosceptycyzmu.

Konflikt międzypokoleniowy w Europie pogłębił się szczególnie we Francji, gdzie rozdźwięk w opiniach młodzieży i starszego pokolenia wynosi 25 punktów procentowych. Podobne zróżnicowanie w poglądach między pokoleniami występuje również w Wielkiej Brytanii (19%), Holandii (16%), Polsce i Niemczech (14%) oraz w Grecji (13%). 

Źródło: PewResearch Center 2016

---

Ten artykuł jest częścią naszej serii Mapa Tygodnia, w której za pomocą map odnosimy się do kluczowych dla Europy wydarzeń i zjawisk.