Mapa tygodnia: najlepsze uniwersytety w Europie

Artykuł opublikowany 28 września 2015
Artykuł opublikowany 28 września 2015

Każdego roku firma Quacquarelli Symonds publikuje międzynarodowy ranking najlepszych uniwersytetów. Statystycy porównują 800 uczelni wyższych biorąc pod uwagę szeroką gamę czynników i kryteriów. Niezmiennie od lat na czele rankingu plasują się uniwersytety amerykańskie. Jednak w pierwszej setce jest 39 uniwersytetów europejskich.

W 2003 roku Wielka Brytania postanowiła zestawić ze sobą w rankingu wszystkie międzynarodowe uniwersytety. Zadania tego podjęła się londyńska firma zajmująca się analizami z dziedziny edukacji Quacquerelli Symonds (QS). Od tamtej pory QS co roku publikuje ranking najlepszych uniwersytetów na świecie, porównując ze sobą warunki i poziom nauczania na 800 uczelniach wyższych.

Jednak metodologia, która zastosowała firma do stworzenia swojej klasyfikacji, budzi kontrowersje. Na przykład, QS polega na opiniach pracowników uniwersytetów z całego świata, którzy wybierają najlepsze uniwersytety w swojej dziedzinie. Znaczną rolę odgrywają tu również ilość publikacji każdego uniwersytetu i ilość Nagród Nobla przyznanych pracownikom lub absolwentom instytucji.

Na czele rankingu plasują się uniwersytety ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Na pierwszym miejscu, tak jak z zeszłym roku, jest Instytut Technologiczny w Massachusetts (MIT, red.). Harvard plasuje się na miejscu drugim, a zaraz po nim jest angielski Uniwersytet w Cambridge.

W pierwszej setce jest 39 uniwersytetów z 10 europejskich krajów. Według QS, uniwersytety w Cambridge i Oxfordzie (kolejno: trzecie i szóste miejsce) są najlepsze w Europie. Na 9. miejscu w rankingu plasuje się pierwszy europejski uniwersytet spoza Zjednoczonego Królestwa: Politechnika Federalna w Zurychu.

Ilościowo, Holandia jest najlepiej reprezentowana w rankingu po Zjednoczonym Królestwie. W następnej kolejności jest Szwajcaria i Niemcy, które są kolejno reprezentowane przez 4 uniwersytety. Najlepszą niemiecką uczelnią wyższą jest plasujący się na 60. miejscu Monachijski Uniwersytet Techniczny. Szwecja i Francja mogą poszczycić się po dwiema uczelniami wyższymi na każdy z krajów w pierwszej setce. Zarówno Irlandia, Belgia, Dania, jak i Finlandia są reprezentowane przez jeden uniwersytet.

W pierwszej setce nie ma niestety uniwersytetów z innych krajów Europy. Według QS, najlepsze uczelnie koncentrują się w Europie Zachodniej i Centralnej oraz w Skandynawii, czyli w tych regionach Europy, które od lat cieszą się bardzo dobrą renomą w kwestiach gospodarczych i edukacyjnych. Na straconych pozycjach są kraje Europy Wschodniej i Południowej, gdzie priorytety budżetowe nie stawiają ostatnio edukacji na pierwszym miejscu.

Listę najlepszych uniwersytetów możecie znaleźć na stronie internetowej QS.