Polityczny impas w Belgii

Artykuł opublikowany 21 lipca 2008
Artykuł opublikowany 21 lipca 2008

Z przykrością stwierdzam, że ten artykuł nie został jeszcze poddany edycji i nie jest jeszcze opublikowany w żadnej grupie.

Belgijski król Albert II nie przyjął dymisji złożonej przez premiera Yvesa Leterme'a. Szef rządu musi znaleźć inną drogę wyprowadzenia Belgii z kryzysu. Europejskie wiadomości z Brukseli.

Belgijski problem

14 lipca, zaledwie po 100 dniach urzędowania, belgijski premier Yves Leterme zrezygnował z pełnionej przez siebie funkcji, wpędzając tym samym Belgię w nowy kryzys polityczny. Wieczorem, 17 lipca król Albert II odrzucił dymisję szefa rządu. Przywódca flamandzkich chadeków Leterme postanowił ustąpić po tym, gdy koalicji rządowej nie udało się osiągnąć rozwiązania sporu pomiędzy Flamandami i frankofonami. Flamandowie nieustępliwie domagają się większej autonomii, powołując się na ważkie argumenty ekonomiczne. Kategorycznie sprzeciwiają się temu partie walońskie. Monarcha powołał gremium mediatorów, które ma pomóc wyjść Belgii z patowej sytuacji.

Korupcja i przestępczość w Bułgarii

23 lipca ma się ukazać raport Komisji Europejskiej, oceniający postęp Bułgarii w przystosowaniu się do standardów unijnych. Dokument nie wróży nic dobrego, szczególnie w obliczu ujawnionego niedawno sprawozdania Europejskiego Biura ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Wedle raportu unijne fundusze pomocowe dla Bułgarii zostały sprzeniewierzone. Zarzuty dotyczą w szczególności przedakcesyjnych programów SAPARD, PHARE i ISPA. Eksperci z OLAF wykazali szereg uchybień w pracy administracji zarządzającej pieniędzmi z Unii. Jeśli sytuacja ta nie ulegnie zmianie Sofii grozi zamrożenie funduszy unijnych.

Unia Europejska chce obniżki opłat za SMS-y

Po przyjęciu przez EU w czerwcu 2007 roku dyrektywy roamingowej i obniżeniu wysokich kosztów rozmów zagranicznych, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding planuje obniżenie cen na wysyłanie wiadomości SMS. W lutym komisarz Reding postawiła operatorom telefonii komórkowych ultimatum i wyznaczyła na 1 lipca ostateczny termin ujednolicenia cen wiadomości tekstowych z zagranicy. Według raportu Stowarzyszenia GSM (GSM Association), dzisiejszy koszt wysłania SMS-a z zagranicy to 28 centów, podczas gdy SMS na terenie kraju kosztuje od 5 do 10 centów. Obecnie Reding pracuje nad nowym ustawodawstwem, mającym na celu obniżenie opłat.

Unia dla Śródziemnomorza zamiast Unii śródziemnomorskiej

Nicolas Sarkozy odnotował swój pierwszy sukces podczas prezydentury Francji w EU. 43 szefów państw i rządów Unii Europejskiej, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu zainaugurowało Unię dla Śródziemnomorza. Celem inicjatywy jest zacieśnienie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, programu obrony cywilnej oraz wspieranie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Początkowo samodzielnie wysunięty plan Sarkozy'ego został ostro skrytykowany przez niektóre z państw członkowskich. Sprzeciwiały się one finansowaniu z unijnej kasy projektu, z którego wyłączona była większość krajów Unii Europejskiej. Ostatecznie prezydent Francji ugiął się pod naciskiem europejskich partnerów i 13 lipca przy stole zasiedli przedstawiciele wszystkie państw członkowskich. Inicjatywa została przemianowana na Unię dla Śródziemnomorza. Ma ona stanowić rozwinięcie i wzmocnienie procesu barcelońskiego, powołanego w 1995 roku partnerstwa pomiędzy EU i krajami rejonu Morza Śródziemnego.