Przedstawicielstwa regionalne mogą informować obywateli o polityce UE

Artykuł opublikowany 3 grudnia 2008
Artykuł opublikowany 3 grudnia 2008
8 października podczas debaty na temat polityki regionalnej, dziennikarka Sabine Berger stwierdziła, że przedstawicielstwa regionalne i członkowie Parlamentu Europejskiego mogą pomóc. W Brukseli interesy swoich regionów reprezentuje ponad 250 przedstawicielstw regionalnych.

Są one niedocenianym, a przecież potencjalnie bardzo użytecznym kanałem komunikacji pomiędzy zwykłymi ludźmi a najwyższymi władzami w Brukseli, stanowią łącznik pomiędzy instytucjami a regionami.

Jednak ponieważ brakuje im politycznej siły przebicia, jaką ma wiele profesjonalnych lobby, ich działania często pozostają w cieniu.

Zakładane przez władze regionalne z różnych krajów członkowskich, przedstawicielstwa regionalne promują lokalny biznes, potrzeby społeczne, środowiskowe, edukację, naukę i organizacje pozarządowe, ale także przekazują informacje na temat polityki UE do regionów. Idealny kanał, którym grube ryby z Brukseli mogą dotrzeć do lokalnych szaraczków! Być może więc doczekamy się wzrostu znaczenia biur regionalnych dla Brukseli...