Relacja: spotkanie "Wyjeżdżam - zostaję... w kontekście wyjazdów Polaków do pracy do krajów UE''

Artykuł opublikowany 20 maja 2008
opublikowano w społeczności
Artykuł opublikowany 20 maja 2008

Z przykrością stwierdzam, że ten artykuł nie został jeszcze poddany edycji i nie jest jeszcze opublikowany w żadnej grupie.

W Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyło się 5 maja 2008 spotkanie dyskusyjne pt.: Wyjeżdżam - zostaję...
w kontekście wyjazdów Polaków do pracy do krajów UE

Spotkanie Na spotkaniu, zorganizowanym przez Warszawski zespół Magazynu Europejskiego Cafebabel.com przy współpacy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i CODN, rozmawiano m.in. na temat najnowszcyh trendów w emigracji, perspektywach pozostania, wyjazdu i powrotu Polaków oraz oddziaływaniu powracających emigrantów.

W panelu dyskusyjnym, poprowadzonym przez Natalię Sosin, Redaktor polskiej edycji Magazynu Europejskiego Cafebabel.com, udział wzięła dr Izabela Grabowska-Lusińska z Ośrodka Badań nad Migracjami UW i Instytutu Socjologii SWPS oraz Łukasz Lipiński, Szef działu zagranicznego Gazety Wyborczej.

Panel Pani doktor zwróciła w swojej prezentacji uwagę na kilka mniej znanych faktów, o któych należy pamiętać mówiąc o obecnej fali migracji. Po pierwsze, obecna fala wyjazdów nie jest największą z dotychczasowych. W latach 50-ych ubiegłego wieku Polska doświadczyła zjawiska o większej skali. Po drugie, w publikacjach prasowych często wyolbrzymia się skalę zjawiska. Po trzecie, choć zauważalny jest wyraźny wzrost wyjazdów do Wielkiej Brytanii i Irlandii, które w 2004 r. zniosły ograniczenia dotyczące zatrudniania osób z nowych państw członkowskich UE, Polacy wyjeżdżali także do innych krajów, wciąż posiadających takie ograniczenia. Po czwarte, "ruszyły się" regiony Polski, które dotychczas nie miały tradycji migracyjnej: Podkarpackie i Świętorzyskie. Wreszcie, najnowsze dane sugerują, że potencjał migrayjny się wyczerpuje, a dynamika migracji spada, choć na pełniejszy obraz sytuacji trzeba poczekać do spisu powszechnego w 2010 r.

Dr Dr Izabela Grabowska-Lusińska przedstawiła następnie strategie migrantów z Polski: wyjazdów sezonowych, "intencjonalnej nieprzewidywalności" (wait and see, przyjmowana przez osoby niezdecydowane "co dalej"), prorozwojowej dla rodziny (nastawienie na edukację dzieci/czasem własną) oraz osiedleńczej. Wskazała też na najczęściej wskazywane przez respondentów w badaniach opinii przyczyny wyjazdów: finansowe/brak pracy w Polsce, więcej opcji życiowych, osobisty rozwój i chęć bycia z dala od sytuacji w Polsce. Następnie przedstawiła czynniki zachęcające do powrotu z Wysp Brytyjskich, w tym: "dewaluacja kawlifikacji", związana z pracą w innym zawodzie niż wyuczony, zwiększon zapotrzebowanie na pracowników w Polsce, aprecjacja złotówki, zakładanie rodzin i wychowoywanie dzieci (i związane z tym rosnące koszty utrzymania). Kończąc swoje wystąpienie Doktor Izabela Grabowska-Lusińska postawiła pytanie w jaki sposób migracja zatoczy koło, i czy migranci wrócą w miejsce z któego wyjechali.

Red Redaktor Łukasz Lipiński, który zajął następnie głos, zaznaczył, że odbiera coraz więcej sygnałów o powrotach do Polski. Wśród przyczyn powrotów wymienił rosnącą tęsknotę za domem, rosnące w przekonaniu migrantów możliwości w kraju, potrzebę stabilizacji, spadek wartości funta względem złotego, oraz problemy Polaków z integracją na Wyspach, ze względu na kastowość społeczeństwa, a także zmianę sytuacji politycznej w Polsce. Zaznaczył jednak, że obecnie trudno jeszcze oceniać skalę zjawiska powrotów.

W żywej dyskusji z udziałem publiczności, jaka się następnie wywiązała, zwracano uwagę m.in. na wzrost mobilności społeczeństwa a także problemy "kapitalizacji zasobów", wykorzysywania wyskształcenia emigrantów oraz segmentacji rynku pracy w Polsce. Zastanawiano się także w jakie miejsca w Polsce będą wracali migranci, i czy przejawiany przez część powracających migrantów potencjał przedsiębiorczości zostanie spożytkowany. Dyskusja zapewne potrwałaby jeszcze długo, gdyby nie ograniczony czas spotkania.