Wieża Babel na Wyspach

Artykuł opublikowany 4 marca 2013
Artykuł opublikowany 4 marca 2013

Z przykrością stwierdzam, że ten artykuł nie został jeszcze poddany edycji i nie jest jeszcze opublikowany w żadnej grupie.

Wyjeżdżając do Anglii nie będziemy musieli bać się ewentualnych nieporozumień komunikacyjnych, bo według wyników cenzusu przeprowadzonego w 2011 roku przez Brytyjskie Biuro Statystyczne, nasz język ojczysty jest drugim, po angielskim, najczęściej używanym językiem na Wyspach. Już ponad 500,000 z ponad 56 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii i Walii uczestniczących w badaniu, mówi po polsku.
Mimo malejącej liczby emigrantów polskich na Wyspy, w porównaniu z mieszkańcami innych krajów członkowskich UE, po 2004 roku osiedliło się nas tam najwięcej. Ojczyzna królowej Elżbiety II to jednak nie tylko dom dla naszych rodaków, ale również dla osób z całego świata. Różnymi odmianami języków z terenów Indii i Pakistanu włada w przybliżeniu milion mieszkańców Wielkiej Brytanii i Walii. Popularne języki to również francuski czy arabski, ale znajdą się tam i tacy, którzy na co dzień rozmawiają w gaelickim szkockim czy języku romani. Jak pokazują wyniki badań, aż 4 miliony mieszkańców Wysp to obcokrajowcy, którzy ogółem władają około 600 językami. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie w podobnym cenzusie języków imigrantów było prawie 2 razy mniej, Wyspy wydają się być istną, światową wieżą Babel.

Chociaż niekoniecznie, bo ze znajdywaniem wspólnego języka jest już lepiej niż kiedyś. Z 13% obcokrajowców zamieszkujących Wielką Brytanię i Walię, tylko 0.5% nie mówi po angielsku, a 1.6% włada nim w znikomym stopniu. Według dr Stevena Jivraja z Uniwersytetu w Manchesterze, kwestie imigracji w debatach publicznych są ważne również ze względu na osoby urodzone w Wielkiej Brytanii, ale pochodzące z rodzin mieszanych, dla których to osób kwestie integracji i przynależności są kluczowe.

Niedawno, bo 21 lutego, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego i mimo, że, tak jak mawiał Mikołaj Rej, „Polacy nie gęsi i swój język mają”, o czym zresztą dosadnie przekonali się mieszkańcy Wysp Brytyjskich, fakt, że jako mieszkańcy globu możemy komunikować się między sobą w języku angielskim, jest w kontekście integracji i wymiany międzykulturowej bezcenny.

Małgorzata Simonowicz