Zielona Europa już w 2050?

Artykuł opublikowany 12 lutego 2009
Artykuł opublikowany 12 lutego 2009

Z przykrością stwierdzam, że ten artykuł nie został jeszcze poddany edycji i nie jest jeszcze opublikowany w żadnej grupie.

Parlament Europejski wezwał do kontynuacji działań na rzecz ochrony klimatu. Najnowsze wiadomości z Brukseli.

Parlament Europejski postuluje zwiększenie wydajności energetycznej o 35 % do roku 2050. Ma to obowiązywać wszystkie państwa Unii. PE proponuje także podniesienie do 60 % udziału energii odnawialnych w produkcji energii i ograniczenie o co najmniej 80 % emisji gazów cieplarnianych. Parlament podkreślił także znaczenie energii jądrowej jako jednego z alternatywnych źródeł energii.