• Dve Turecká v jednom

    Autor(ka): dn. 22 października 2008
    Dánskej tlači a verejným činiteľom by nemalo byť dovolené urážať islam... Žiadame Vašu Excelenciu, aby voči všetkým, čo sú za to zodpovední, vyvodila dôsledky podľa zákona krajiny, v záujme harmónie medzi vierami, lepšej integrácie a celkových vzťahov Dánska s moslimským svetom
  • If Belgium became the new Czechoslovakia

    Autor(ka): dn. 29 lipca 2008
    Are the Flemish and Walloons against a split like the Slovaks and Czechs were in 1992? Would it be down to politicians to decide a split? Economic repercussions, language problems and sports ratings – a Slovak perspective on how a country dissolves