• България и другата страна на Европа

    Autor(ka): dn. 27 października 2008
    От 1.01.2007 България е пълноправен член на Европейския Съюз. Преди това беше европейска държава без да бъде членка, а скоро може да си остане и само членка без да се ползва от всичките си европейски права. Защо? Какво ни донесе ЕС и това ли търсим ние, българите? Преди влизането ни в ЕС, за нас Европа беше настояще, до което ние още не бяхме стигнали.