• Artystyczna masakra - wystawa mięsa na Carne 2010

    Autor(ka): dn. 29 listopada 2010
    Wystawa pod krótkim tytułem „mięso“ prezentująca żywe i martwe, ludzkie i zwierzęce kawałki ciał, nie wydaje się w czasach „BodyWorlds” ( „Cielesnych światów”), filmów typu splatter albo Lady Gagi być niczym nowym. By wystawa ta miała jednak niepowtarzalną atmosferę, organizatorzy przenieśli Carne 2010 z muzeum do rzeźni. Spacer po paryskiej północy, między mielonką a instalacjami video.