• Świat wina: W kryzysie czy w pełnej krasie?

  Autor(ka): dn. 9 stycznia 2014

  Najnowsze dane potwierdzają tendencje ostatnich lat. Liczba wielbicieli wina w Hiszpanii wciąż spada, pomimo znaczenia tego sektora gospodarki, dla kraju gdzie jego produkcja jest silną tradycją. Ogromny wpływ na to ma zmiana nawyków żywieniowych młodych pokoleń.

 • Bitcoin: WALUTA PRZYSZŁOŚCI?

  Autor(ka): dn. 3 stycznia 2014

  Bit­co­in to nowa wir­tu­al­na wa­lu­ta tworzona w sys­te­mie P2P. Nie podlega pod żaden bank cen­tral­ny, czy mię­dzy­na­ro­do­wey sys­te­m wa­lu­to­wy. Pomimo tego speł­nia wszel­kie wa­run­ki jako śro­dek płat­ni­czy: jego ilość jest ogra­ni­czo­na, jest war­to­ścio­wy i bez­piecz­ny. O jego suk­cesie świadczą natomiast mi­liar­dy do­la­rów w niego za­in­we­sto­wa­ne.

 • Niech to krowa!

  Autor(ka): dn. 27 marca 2013
  "Życie cię zaskoczy, zaskoczy cię życie" śpiewa Rubén Blades. Jakie określenia cisną się nam na usta, kiedy dowiadujemy się, że największy leń z naszej klasy jest teraz bogaty, ponieważ dostał intratną posadkę dzięki protekcji, podczas gdy my tkwimy na stażu za parę złotych.
 • Juan Francisco Casas: sztuka czy pornografia?

  Autor(ka): dn. 9 stycznia 2013
  "To trochę przygnębiające, że widok zmysłowego biustu, w 2011 roku może budzić zgorszenie ", ubolewa Juan Francisco Casas - andaluzyjski artysta, którego praca umieszczona na portalu YouTube została ocenzurowana. "Nie wiem czy jest jeszcze coś, co mogłoby mnie zaskoczyć. Usunięto również moje konto na Facebooku".
 • Pięć powodów, by cię (teoretycznie) nienawidzić Europo

  Autor(ka): dn. 2 stycznia 2013
  Interpretacja kalendarza Majów, zakładająca koniec świata w piątek 21 grudnia 2012 roku, okazała się błędna. Ziemia ocalała, podobnie jak pięć europejskich apokalips.