• uczta w kadrze

  Autor(ka): dn. 6 stycznia 2014

  Cza­sem mówi się, że ktoś po­że­ra coś wzro­kiem. To po­że­ra­nie rów­nież ma swoje skrajne formy. Dziś nie de­lek­tu­je­my się sma­kiem po­traw, lecz ich zdję­cia­mi. W akcie eks­hi­bi­cjo­ni­zmu mo­że­my też po­dzie­lić się ich wi­do­kiem z in­ny­mi. To z kolei je­dy­nie wzmac­nia po­trze­by, jakie obu­dzi­ły w nas naj­now­sze tech­no­lo­gie łech­czą­ce nasze ego

 • [pol] KATALONIA: POCIĄG ZWANY REFERENDUM

  Autor(ka): dn. 15 grudnia 2013

  14 grudnia rząd kataloński ogłosił datę referendum. Ma się ono odbyć 9 listopada 2014 i będzie zawierać dwa pytania: Czy chce Pan/Pani żeby Katalonia była Państwem? Jeśli tak, to czy chce Pan/Pani by było to Państwo niepodległe? Z kolei rząd hiszpański orzekł, że referendum nie dojdzie do skutku. Czeka nas zderzenie dwóch pociągów jadących w przeciwnych kierunkach.

 •  "La Adoración" de Markiewicz, arte y religión

  Autor(ka): dn. 22 listopada 2013

  "La adoración de Cristo”, película de Jacek Markiewicz, en la que el artista desnudo acaricia una cruz medieval y toca los genitales de la figura central de la religión cristiana, causó una tormenta en los medios de comunicación polacos. El autor llegó a ser demandado. ¿Qué es "La adoración" en realidad?, ¿una provocación caducada o una metáfora un tanto difícil?. ¿Qué opinan los jóvenes polacos?

 • Señor Mrożek, cuéntenos de vez en cuando qué tal le va

  Autor(ka): dn. 15 listopada 2013

  La madrugada del pasado 15 de agosto falleció Sławomir Mrożek, una de las mentes más agudas de la literatura polaca. Como a muchos otros polacos, su muerte me causó una profunda tristeza, ya que Mrożek fue para nosotros una especie de padre. Y es algo normal pensar que nuestro padre nunca va a morir.