Blog Redakcyjny

  • Playlista na walentynki

    Autor(ka): dn. 12 lutego 2014

    Wa­len­tyn­ki dopiero jutro, ale my juz dziś radzimy psychicznie nastawić się na to uroczyste święto. Pro­po­nu­je­my Wam play­li­stę, dzię­ki któ­rej (nie) zrzy­ga­cie się ze szczę­ścia, mi­ło­ści i sło­dy­czy w ten pięk­ny lu­to­wy dzień.