"Europe on the ground w Wilnie" – kulisy

Artykuł opublikowany 25 czerwca 2009
Artykuł opublikowany 25 czerwca 2009

Pięciu dziennikarzy z całej Europy spotyka w Wilnie zespół lokalny cafebabel.com. rezultat: 4 bablowe dni reportaży i spotkań.