kultura

Państwa członkowskie będą mogły wykorzystywać dane osobowe pasażerów linii lotniczych

Artykuł opublikowany 26 listopada 2008
Artykuł opublikowany 26 listopada 2008
Europejski Parlament zatwierdził uchwałę, która pozwoli państwom członkowskim konsultować Imienny Rejestr Pasażerów (PNR) do walki z przestępczością.

PNR to baza danych linii lotniczych informująca o tożsamości, wieku, narodowości oraz numerze karty kredytowej pasażerów.

Uchwała przewiduje, że państwa członkowskie będą mogły zastosować dodatkowe narzędzia kontroli pasażerów tylko pod warunkiem, że wykażą, iż obecne mechanizmy nie wystarczają aby zagwarantować bezpieczeństwo.

Liberalna deputowana, Sophie In’t Veld, żąda od Rady, aby złożyła wyjaśnienie przed Europejską Izbą oraz obywatelami dlaczego wszelkie decyzje na temat polityki dotyczącej działań policyjnych podejmowane są przy drzwiach zamkniętych.