Polityka

Bezrobocie w Europie

Artykuł opublikowany 22 października 2008
Artykuł opublikowany 22 października 2008
Z powodu kryzysu finansowego bezrobocie ponownie staje się jednym z najpoważniejszych problemów w Europie. Wyniki badań Eurostatu.

Światowy kryzys na rynku kredytowym nie oszczędza Europy. W 2007 roku w 24 państwach Unii, zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej zarejestrowano spadek bezrobocia. W 2008 roku państwa o stałym wzroście, takie jak Irlandia zarejestrowały jego wzrost, podczas gdy w państwach takich jak Niemcy czy Francja bezrobocie wzrosło tylko trochę. Różnice te wyjaśniają takie czynniki, jak długość urlopów macierzyńskich, późne wejście na rynek pracy czy dyskryminacje.