Polityka

 • Kwity z Panamy: jak ukryć nielegalne pieniądze i z nich korzystać?

  Autor(ka): dn. 2 maja 2016

  Afera „Panama Papers” naświetliła podejrzaną działalność w rajach podatkowych na całym świecie. Wyjaśniamy, w jaki sposób baronowie narkotykowi, gangsterzy, dyktatorzy i skorumpowani politycy piorą pieniądze w takich miejscach jak Panama czy Bahamy.

 • Jeremy Rifkin: „Dni kapitalizmu są policzone”

  Autor(ka): dn. 6 stycznia 2015

  Był doradcą w gabinetach Merkel, Obamy i Zapatero. Od ponad trzydziestu lat broni modelu gospodarczego, który leży u podstawy kompletnej transformacji świata. W swych teoriach dowodzi, że, choć wielu tego nie dostrzega, proces zmian już trwa, a widoczny jest przede wszystkim w dziedzinie informatyki, nowych technologii, energii odnawialnych i gospodarki dzielonej. Wywiad z punkiem ery kapitalizmu.

 • W szarym przestworze neapolitańskiej gospodarki

  Autor(ka): dn. 3 grudnia 2014

  Witajcie w Neapolu, mieście pizzy, Camorry i (prawie, że) Pompejów. Poza wymienionymi banałami, miejsce to cieszy się wątpliwą sławą Europejskiego „gangstera”. Jednak w jakim stopniu prawdziwa rzeczywistość neapolitańczyków, powszechnie uważanych za wybitnych kanciarzy, przypomina gangsta paradise

 • Kto wyciaga z Unii najwięcej na rolnictwo?

  Autor(ka): dn. 30 września 2014

  Na co wydawane są fundusze z Unii Europejskiej? Gdzie rozchodzi się 138,6 miliarda euro budżetu przeznaczonego na wsparcie rozwoju krajów członkowskich? W przypadku sześciu krajów, którym się przyjrzymy, większość kieszonkowego z Brukseli jest kierowana do sektorów rolniczych. Przy pomocy zgrabnych grafów tłumaczymy cyrkulację funduszy we Wspólnocie.

 • Czy Litwa jest gotowa na euro?

  Autor(ka): dn. 22 września 2014

  1 stycznia 2015 roku Litwa, były tygrys bałtycki, wkroczy na scenę euro. Jak dokładnie wyglądają przygotowania do tego wielkiego dnia? Co Litwini mają do powiedzenia na temat kolejnej zmiany waluty? Cafebabel udał się na miejsce zdarzeń, by zbadać, jak postępują przygotowania do wprowadzenia euro na Litwie.

 • Węgry: od gulaszowego komunizmu po kredyty hipoteczne

  Autor(ka): dn. 16 lipca 2014

  W ciągu niespełna dekady Węgry przeszły trudną tranformację od specyficznego modelu łagodnego komunizmu do demokracji kapitalistycznej. Dzięki programom adaptacyjnym kraj wszedł w nowe tysiąclecie w fazie wzrostum jednak rząd gwałtownie zwiększył zadłużenie. Tysiące rodzin zaciagało kredyty hipoteczne w obcych walutach, co doprowadziło je do ruiny.

 • WOLNA SYRIA RODZI SIĘ W PARYSKIEJ RESTAURACJI

  Autor(ka): dn. 31 stycznia 2014

  W samym sercu Pa­ry­ża znaj­du­je się miej­sce, w któ­rym Sy­ryj­czy­cy czują się jak w domu. Róż­no­rod­ność jest tu mile wi­dzia­na, a je­dy­nym hym­nem jest wol­ność. To miej­sce to pro­wa­dzo­ne przez Al Ba­ti­na Ah­ma­da „Bi­stro Sy­rien”, które chęt­nie przyj­mu­je wszyst­kich tu­ła­czy. Stało się ono pa­ry­skim oknem na po­wsta­nie w Syrii.

 • Francja zmierza ku gospodarczej ruinie

  Autor(ka): dn. 17 grudnia 2013

  Fran­cja ma potężną i sprawną go­spo­dar­kę - tak było przez wieki i tak jest dziś. Trud­no jest wy­obra­zić sobie ja­ki­kol­wiek inny sce­na­riusz. Sa­mo­za­do­wo­le­nie może jed­nak do­pro­wa­dzić kraj Ma­rian­ny do ka­ta­stro­fy. Ste­reo­ty­po­we okre­śle­nia -"nic nie trwa wiecz­nie", "sil­niej­szy bo­le­śniej upada" - same na­su­wa­ją się do opisu tego po­stę­pu­ją­ce­go upad­ku. 

 • “Troika, wynoś się!”: Europejscy "indignandos" w paryżu

  Autor(ka): dn. 5 lipca 2013

  Spotkali się 1 czerwca pod Wieżą Eiffela.  "Indignados", czyli "Oburzeni w Europie", przyszli w 70-osobowej grupie, by protestować przeciwko surowej polityce zaciskania pasa oraz wyrazić solidarność z demonstrantami z placu Taksim w Stambule. 

 • Kancha – tradycyjne wyroby dla miejskich koczowników

  Autor(ka): dn. 11 kwietnia 2013
  Co może łączyć produkowany w Kirgistanie filc z pełnym pośpiechu życiem w wielkich europejskich miastach? Na pierwszy rzut oka niewiele – a jednak okazuje się, że kirgiscy koczownicy mają coś wspólnego z "miejskimi koczownikami” z Berlina, Londynu czy Sztokholmu.