Społeczeństwo

Mapa tygodnia: młodzi i biedni

Artykuł opublikowany 1 kwietnia 2015
Artykuł opublikowany 1 kwietnia 2015

Często mówi się, że pieniądze nie śmierdzą. Nawet jeśli ubóstwo jest widoczne, pozostaje bezbarwne i bezwonne, do tego niezwykle trudno ocenić jego rozmiar. Jednakże szacuje się, że 20% młodych Europejczyków pomiędzy 15 a 29 rokiem życia jest „zagrożonych ubóstwem”. Problem ten jest na tyle poważny, że postanowiliśmy porównać jego skalę w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.

Ubóstwo jest pojęciem trudnym do zrozumienia. Nie da się go jednomyślnie przeanalizować naukowo, ani tym bardziej przyporządkować do żadnej definicji. Mimo to, jest to zjawisko bardzo widoczne. Na całym kontynencie, ostatnio być może nawet częściej niż kiedykolwiek wcześniej, możecie napotkać młode osoby proszące o jałmużnę na ulicach. Skala problemu ubóstwa wśród młodych Europejczyków musiała jednak zostać zmierzona i w tym celu instytuty statystyczne takie jak francuski Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE) oraz urząd statystyczny Unii Europejskiej (EUROSTAT) zgodziły się połączyć siły. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem ocenia zatem odsetek osób żyjących poniżej obliczonego progu ubóstwa, po raz kolejny pozostającego jedynie wartością względną.

Pomimo tej względności, udało się jednak ustalić, że obecnie 20% młodych osób pomiędzy 15 a 29 rokiem życia jest „zagrożonych ubóstwem”.  Ubóstwo młodych ludzi, widoczne na mapie poniżej, nie podlega żadnym ogólnie przyjętym regułom społecznym: jest powszechne i żadne państwo europejskie, łącznie z krajami skandynawskimi, nie może powiedzieć, że problem go nie dotyczy. Według zebranych danych ubóstwo dotyka 10% młodych Europejczyków,  którzy nie są w stanie zapłacić za posiłek z mięsem lub rybą, a jedna młoda osoba na dziesięć nigdy nie będzie mogła kupić sobie ani komputera, ani samochodu.

Dane urzędu statystycznego EUROSTAT