Społeczeństwo

Niedostatecznie podkreślony atut

Artykuł opublikowany 19 lutego 2008
Artykuł opublikowany 19 lutego 2008
Daniel Porot jest autorem licznych prac na temat kierowania karierą i poszukiwania pracy w Europie. Wykłada w licznych europejskich i amerykańskich szkołach i uniwersytetach. Zgodził się odpowiedzieć na pytania cafebabel.com

Jakie są zalety pierwszego doświadczenia zawodowego za granicą?

Takie doświadczenie pokazuje pracodawcy elastyczność, ciekawość umysłu. Daje jednostce podwójną kulturę. Młody człowiek otwiera się kiedy wyjeżdża, nawet jeśli jedzie do pracy na krótki okres czasu, na przykład na trzy miesiące. Może później poszerzyć swoje umiejętności inspirując się odmienną kulturą firmy, którą odkrył.

Istnieją jakieś wady?

Problem polega na tym, że młodzi nie potrafią podkreślić wartości tych zalet w CV kiedy poszukują pracy. Należy przedstawić to doświadczenie w taki sposób, aby pracodawca od razu widział natychmiastowe zastosowanie owego doświadczenia w swojej własnej firmie. Spotkałem młodego Włocha, który pracował dla Nokii, w Finlandii, i który potrafił zaadaptować swoją wiedzę na temat najnowocześniejszych technologii we włoskim środowisku. Ewoluował poprzez każde z tych doświadczeń.

Czy istnieje ryzyko, że nie znajdzie się pracy po powrocie do kraju?

Nie, ponieważ wyjazd do pracy za granicę nie jest ucieczką. Największą ucieczką przed siebie, najdłuższą wspinaczką, jest często mnożenie dyplomów przez studentów. To poszukiwanie wiedzy jest piękne, ale wynika często z obawy przed konfrontacją z rzeczywistością. Wyjazd za granicę jest trudnym krokiem. Zwłaszcza jeśli wyjeżdża się przed znalezieniem zatrudnienia. A jednak i w takim przypadku ta odwaga i ten atut nie są dostatecznie podkreślone.

Co robić, aby wyciągnąć korzyści z takiego doświadczenia zawodowego?

W CV, streszczając w trzech słowach zdobyte sprawności. Wszystko zależy od pracodawcy: jeśli para możliwości-środki (to znaczy młodzi absolwenci w obliczu rekrutujących firm) jest dobra, to musi zadziałać. To właśnie dlatego trzeba dobrze namierzać firmy do których się zwracamy. Myślę, że ważne jest, aby się nie ograniczać do stron z ofertami pracy, które nazywamy rynkiem otwartym. Z pewnością jest to proste i bezpieczne, ale rynek ten jest konkurencyjny. Należy przede wszystkim naśladować dobrych decydentów na rynku ukrytym, tym od spontanicznych kandydatur.