FAQWSZYSTKO NA TEMAT ARTYKUŁÓW


NAPISZ ARTYKUŁ

Załóż profil na cafébabel a następnie kliknij na ”utwórz artykuł”, w zakładce ”aktywność”.

OPUBLIKUJ ARTYKUŁ

Aby opublikować artykuł, zaloguj się do swojego profilu. W zakładce ”aktywność” kliknij na ”utwórz artykuł”, następnie wybierz datę i zmień status na ”opublikowano”.


Opublikowany tekst jest widoczny tylko w Twoim profilu. Aby zwiększyć jego widoczność i uzyskać tłumaczenie, znajdź grupy na stronie głównej magazynu, blogach jednostek lokalnych lub stronach społeczności, które mogą być zainteresowane jego publikacją.

JAK ZAPROPONOWAĆ GRUPIE PUBLIKACJĘ SWOJEGO ARTYKUŁU?

Kliknij na grupę (na przykład ”Dział Kultura” na stronie głównej magazynu ; ”Jednostka lokalna Warszawa” na stronie jednostek lokalnych ; ”Coffeefactory” na stronie społeczności). Następnie w ”panelu użytkownika”, umieszczonym po prawej stronie, wybierz opcję ”wyślij wiadomość”. W treści wiadomości umieść link do artykułu, którego publikację proponujesz. W ten sposób członkowie grupy będą mogli zapoznać się z jego treścią i zdecydować o tym, czy chcą aby stał się on częścią ich grupy.

TŁUMACZENIE ARTYKUŁU

Aby przetłumaczyć artykuł wejdź w jego wersję oryginalną. W panelu użytkownika po prawej stronie wybierz opcję "przetłumacz artykuł" i wybierz język, na jaki chcesz przetłumaczyć artykuł (zachęcamy do tłumaczenia na Twój język ojczysty). Po dokonaniu tej czynności jesteś już przypisany jako tłumacz artykułu i tekst jest zablokowany dla innych tłumaczy. Możesz tłumaczyć bezpośrednio w oknie, albo przekleić swoje tłumaczenie z dokumentu. Pamiętaj, że w celu zachowania jakości tekstów i ze względu na bezpieczeństwo każde opublikowane przez Ciebie tłumaczenie musi zostać poddane edycji przez główną redakcję Cafebabel zanim zostanie umieszczone na stronie.

PRZYPISANIE AUTORA DO ARTYKUŁU

Zaloguje się i otwórz stronę z artykułem w języku oryginału. W ”panelu użytkownika” wybierz opcję ”autorzy”, wpisz nick autora/współautora w wymaganym polu. Wiadomość potwierdzająca dokonaną przez Ciebie zmianę zostanie wysłana do autora/współautora.


WSZYSTKO NA TEMAT GRUP


UTWORZENIE GRUPY

Utwórz grupę poświęconą interesującej tematyce i zaproś do niej babelian, którzy mogliby rozwinąć wybrane zagadnienia w swoich artykułach. Aby stworzyć grupę, zaloguj się, wybierz zakładkę ”profil”, następnie kliknij na ”aktywność” i znajdź polecenie ”utwórz grupę”. Wybierz nazwę grupy i krótko opisz jej tematykę. Wyślij zapytanie o jej utworzenie i oczekuj na akceptację administratora. Jeśli uzyskasz jego zgodę, Twoja grupa pojawi się na liście ”społeczności”. Grupy uszeregowane są według aktywności – te, które publikują najwięcej tekstów, znajdują się na pierwszych miejscach listy, przez co są bardziej widoczne.

ZARZĄDZANIE GRUPĄ I DODAWANIE SEKCJI TEMATYCZNYCH

Aby dodać kolejne sekcje tematyczne, zaloguj się i otwórz stronę grupy. W ”panelu użytkownika”, wybierz ”o czym mówi się w grupie?”. Następnie dodaj lub usuń (klikając na czerwony kosz na śmieci) sekcję. Możesz także uszeregować tematy na liście, naciskając na czarną ikonkę po lewej stronie i przesuwając w górę lub w dół.

ZARZĄDZANIE CZŁONKOSTWEM GRUPY

Zaloguj się, otwórz stronę danej grupy, a następnie w ”panelu użytkownika” wybierz opcję ”członkowie”. Kliknij na pole ”administrator”, aby nadać danemu użytkownikowi prawa do zarządzania grupą. Kliknij ponownie, aby cofnąć tę czynność. Zaznaczenie ikonki z czarnym krzyżykiem spowoduje usunięcie użytkownika z grupy. Nie możesz stać się członkiem działów głównych (kultura, społeczeństwo, lifestyle, brunch, etc.) magazynu, gdyż prawo do tego mają jedynie redaktorzy cafébabel. Możesz jednak ”obserwować” działania każdej z tych sekcji i otrzymywać informacje o ich aktywności.

OPIS

W każdym momencie możesz zmienić opis swojej grupy, wybierając ”opis” w ”panelu użytkownika”.

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO GRUPY

To cały sens istnienia grupy! Znajdź interesujący i zgodny z tematyką grupy artykuł, a następnie dodaj go do niej, wybierając w ”panelu użytkownika” opcję ”dodaj do grupy”. Zaznacz wybraną grupę (lub kilka, jeśli jesteś ich administratorem) oraz sekcję, w której ma się pojawić artykuł.

ARTYKUŁY W GRUPIE

Po publikacji/dodaniu artykułu do grupy, ukaże się on w rubryce „polecane”. Aby był bardziej widoczny, możesz umieścić go w nagłówku: „nie przegap”. Aby to uczynić, otwórz stronę z artykułem i zaznacz w ”panelu użytkownika” opcję ”ulubione”.


WSZYSTKO NA TEMAT TWOJEGO PROFILU


Profil na cafébabel zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojej aktywności na stronie: opublikowane i nieopublikowane artykuły oraz przetłumaczone teksty. Za pośrednictwem własnego konta, możesz utworzyć grupę, napisać lub przetłumaczyć tekst.

ZARZĄDZANIE POWIADOMIENIAMI

Będąc członkiem lub obserwatorem danej grupy, możesz otrzymywać powiadomienia związane z jej aktywnością. Wszelkie ustawienia związane z otrzymywaniem informacji o działaniach grup i obserwowanych autorów, znajdziesz w ”panelu sterowania” w zakładce ”ustawienia”.


WSZYSTKO NA TEMAT OSI CZASU


Dzięki osi czasu możesz obserwować działania obserwowanych grup i użytkowników.

OBSERWUJ GRUPĘ

Aby obserwować działania danej grupy, otwórz jej stronę, a następnie w ”panelu użytkownika” wybierz opcję ”obserwuj”.

OBSERWUJ UŻYTKOWNIKA

Aby obserwować danego użytkownika, otwórz stronę z jego profilem, a następnie w ”panelu użytkownika” zaznacz opcję ”obserwuj”.